Referenties

‘Ik heb Leonie leren kennen tijdens een van de werkvormendagen die ik voor trainers/ acteurs organiseer. Moeiteloos begeleidde Leonie werkvormen in deze voor haar onbekende omgeving. En net zo moeiteloos schudde ze nog een paar werkvormen uit haar mouw toen dat in het programma nodig bleek. Juist deze gave, vaardigheid en ervaring zorgde ervoor dat ik in 2019 voor het eerst met Leonie als trainingsactrice heb gewerkt. Het betrof een reeks korte workshops ‘Voorkomen van en omgaan met verbale agressie’ voor hulpverleners. Leonie kroop in de rol van de boze cliënt of de net iets te pittige dochter. 
Deze rol als ‘agressor’ ging haar goed af. Ze had oog voor de veiligheid van de deelnemer en werkte naadloos samen met mij als trainer. Ik zou zeggen: doen!’ 

Els van Leeuwen, School tegen schelden


'Ik werk graag samen met Leonie tijdens workshops en trainingen voor starters in het onderwijs. Leonie weet een veilige situatie te creëren waarin iedereen tot zijn recht komt. Ik beveel Leonie van harte aan voor alle oefensituaties waarin een trainingsacteur gewenst is. Het is daarnaast bijzonder prettig dat Leonie zelf in het onderwijs werkzaam is; zij weet daardoor als geen ander hoe het er aan toegaat in onderwijsland.' 

Judith Porcelijn, Sterke School 

Ik heb een aantal workshops en trainingen mogen samenwerken met Leonie van Dijk. En dat is een feestje! Moeiteloos kruipt zij in elke willekeurige rol en voelt tijdens haar ‘spel’ feilloos aan wat een deelnemer nodig heeft, zonder daarbij het respect voor en de veiligheid van de deelnemer uit het oog te verliezen. Vooraf aan een training denkt ze desgevraagd mee over de te gebruiken werkvormen en wanneer tijdens de training blijkt dat er andere vormen nodig zijn beweegt zij daar flexibel in mee.
Een vakvrouw, mooi mens en met de nodige humor een ideale partner om mee te mogen werken. 

Riet Harteveld, Harteveld Trainingen 


"Leonie heeft de gave om op zeer authentieke wijze mensen de gelegenheid te bieden te experimenteren met nieuw gedrag. Zij kan in korte tijd een leeromgeving neerzetten, waarin mensen zich veilig genoeg voelen om een rollenspel echt te ervaren; niet als een ‘spelletje’, maar als een realistische situatie. Vanuit haar energieke en enthousiaste uitstraling weet zij haar analytische vermogens te verbinden met empathie en de vaardigheid om daadwerkelijk in contact te treden. Haar achtergrond, waarin zij ervaringen heeft opgedaan in het onderwijs, maakt dat zij zich goed kan inleven in situaties en dus meer kan bieden dan alleen acteren."

Peter Kwanten, Quantasie | Marketing & Media 

“Ik heb Leonie ooit leren kennen als één van de actrices van kindertheater Splinter. Haar vermo-gen om direct in haar rol in te spelen op gedrag en reacties van het publiek viel mij toen al op. Dit talent maakt Leonie uitermate geschikt als trai-ningsactrice. Zij spiegelt het gedrag van de cursist. Op die manier laat ze heel duidelijk het effect van dit gedrag zien. Daarmee is ze als het ware levend leermateriaal voor de cursist. Leonie geeft feedback aan de cursist in haar spel, en ook na het rollenspel. Dit doet zij op respectvolle wijze. Ze ‘verliest’ zich niet in de rol: persoon en leerproces van de cursist blijven altijd centraal staan. Zij verdiept zich in de doelstellingen van de trai-ning en de leerdoelen van de cursist en ze stemt haar feedback hierop af. Ik ervaar Leonie als een serieuze, betrokken, opbouwende en bekwame trainingsactrice, die ik al jaren met vertrouwen en met veel plezier bij mijn trainingen betrek!”

Helma Faber, Trainer en NMI Registermediator  


Werken met Leonie is altijd een feestje! Een geboren actrice die goed in staat is situaties levensecht neer te zetten. Ze is flexibel, denkt altijd fijn mee om de training zo goed en effectief mogelijk te laten verlopen. Ook is ze zorgzaam naar de deelnemers toe, ze zal deze nooit met een onbevredigend gevoel naar huis laten gaan. Kortom, een hele fijne collega die ik altijd met heel veel plezier voor mijn trainingen inhuur!

Marije Molenkamp, Wenk- trainingen 

"Leonie werkt regelmatig als trainingsacteur voor Rivierduinen, bij de cursus waar medewerkers worden opgeleid tot werkbegeleiders van leerlingen en stagiaires. Gespreksvoering, feedback geven en de technieken om gedrag bij te sturen staan hierbij centraal. Leonie levert haar bijdrage door, op een heel natuurlijke manier, de deelnemers te laten oefenen in (nieuw) gedrag.
Leonie kan, zonder dat ze de deelnemers kent, inspelen op de situaties die zich voordoen en het gedrag inzetten dat nodig is om de ander te laten zien wat er gebeurt in de interactie. De meerwaarde van het werken met Leonie als trainingsacteur wordt duidelijk in de feedback die ze krijgt van de deelnemers. Zij geven aan zich snel vertrouwd voelen bij haar ondanks dat ze het oefenen vaak heel spannend vinden. Leonie geeft op een professionele en respectvolle manier feedback die daardoor toegankelijk is voor de ontvanger.
In de samenwerking met Leonie heeft ze weinig informatie nodig, ze gaat uit van het hier en nu en reageert daar op. Haar ervaring in het werken met mensen, met verschillende soorten van gedrag, is duidelijk merkbaar; ze heeft weinig nodig om te begrijpen wat op dat moment belangrijk is. Ik vind haar heel zorgvuldig in het contact, zowel naar de deelnemers van de cursus als naar mij als trainer en collega op dat moment.
         
Loes Roeleven, Praktijkopleider en docent bij Rivierduinen, GGZ instelling