Trainingsactrice

Tijdens trainingen word ik ingezet bij het simulatiespel. Ik gebruik acteertechnieken en zet deze in om een educatief doel te bereiken. Kenmerkend aan mijn werk is, dat ik reageer op de verbale en non-verbale communicatie van de cursist. Mijn gedrag staat dus niet vast. Mijn emoties, gedachten, handelingen en belevingen worden namelijk gevormd door zijn of haar gedrag.

Naast het neerzetten van een personage geef ik feedback aan de cursist. Deze feedback wordt zowel tijdens als na het simulatiespel gegeven. Het doel is om bij de cursist een ervaringsmoment te creëren. De cursist ervaart daadwerkelijk wat zijn/haar gedrag bij mij in de rol oproept en of die effectief is. Hij of zij krijgt de mogelijkheid om een bepaald gedrag uit te proberen of te perfectioneren. Zowel bij het spel als de feedback houd ik altijd rekening met de gedoceerde theorie, het doel van de training en het niveau van de cursist. Informatie hierover krijg ik vooraf door de trainer aangereikt.